دوره آموزش گوگل بیگ کوئری BigQuery

بیگ کوئری یکی از خدمات گوگل برای مدیریت و آنالیز داده هاست،‌در واقع شما با…